ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΔΙΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΜΑΤΑ Δ54

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΔΙΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΜΑΤΑ Δ54

Δίσκος 54 θέσεων
Επιθυμητά Χαρακτηριστικά: Ύψος φυτού: 12-16εκ., 3-5 φύλλα
Ημέρες Καλλιέργειας: 45-50

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων & Παραγγελιών της εταιρείας μας για προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα.